Cattle - Breeds

그룹정렬 - 내림차순 Breed Synonyms
Sanga Tuli Harvey's Cattle, named after the settler farmer who collected the original Amabowe cattle that provided the foundation stock for the Tuli.
Sanga Mashona Amajanja, Ikomo eza Makakanga, Makalanga, Makaranga, Mombe, Ngombe, Ngombe Dza Maswina, Ngombe Dza Vakaranga.
Sanga Nkone Manguni, Matabele, Inkone, Govuvu,Ngoni